PRENÁJOM PRIESTOROV

Možnosť prenájmu celého objektu tanečnej školy ( vstupná chodba, 2x toaleta, tanečná sala, priestor pre stoly so stravou, 2x šatňa) = cena dohodou

Priestor tanečnej sály vo veľkosti 60m2 = 15€/hod.

Priestor pre usporiadanie narodeninových a iných osláv = 10€/hod.

( v rámci osláv je v ponuke aj program – animátor pre deti = 25€/hod.)

Taktiež možnosť zabezpečenia stravy a pitného režimu = cena podľa požiadaviek

Výzdoba priestorov = cena podľa požiadaviek

Prenájom inventáru ( taniere, príboru, poháre, džbány na vodu ) = cena od počtu

+421 948 310 001
dedinskystudiodance@gmail.com
https://dancestudio.sk/wp-content/uploads/2019/08/5d5ee3748f149.png